Радно време

Радно време наше установе је од 07 до 14:30.
Пријемна канцеларија ради са странкама од 08 до 12 часова.