Радно време

Радно време наше установе је од 07 до 14:30.
Пријемна канцеларија ради са странкама од 08 до 13 часова.
Социјални радници у Канцеларији за материјална давања раде са странкама од 08 до 13 часова.