Канцеларија за материјална давања

Канцеларија за материјална давања бави се пословима решавања по захтевима за:

  • новчану социјалну помоћ,
  • додатак за помоћ и негу другог лица
  • увећани додатак за помоћ и негу другог лица,
  • једнократну новчану помоћ и
  • интерветну једнократну помоћи

У канцеларији за материјална давања ради осам стручних радника (социјални радници) и три правника. Рад стручних радника је организован по територијаном принципу.
Корисницима новчане социјалне помоћи и додатка за помоћ и негу другог лица, Град Нови Сад је обезбедио средства за следеће субвенције:
– 50% месечног износа комуналних услуга – ово право могу да остваре породице које су корисници новчане социјалне помоћи и додатка за помоћ и негу другог лица. Право се остварује преко ЈКП Информатика.
– 50% износа за месечну карту – право могу да оставаре сви носиоци права на новчану социјалну помоћ. Право се остварује преко Јавног градског саобраћајног предузећа Нови Сад
– право на народну кухињу – ово право могу да остваре сви корисници новчане социјалне помоћи
– право на ланч пакете – могу да остваре сви корисници новчане социјане помоћи у сеоским насељима.
За кориснике новчане социјалне помоћи обезбеђене су сувенције за електричну енергију и природни гас, у складу са Уредбом о енергетски заштићеном купцу.