Најчешће постављана питања

1. Како остварити права на субвенције (за струју, гас, информатику…)?

Право на ослобађање дела обавезе (50%) плаћања комуналних производа и услуга има појединац, односно породица, која на основу решења центра за социјални рад оствари право на новчану социјалну помоћ или право на додатак за негу и помоћ другог лица (на основу одлуке Скупштине Града Новог Сада – о утврђивању критеријума за ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга).
Право на ослобађање дела обавезе плаћања рачуна за струју и гас има појединац, односно породица, која на основу решења центра за социјални рад оствари право на новчану социјалну помоћ. Висина ослобађање регулисана је Уредбом о енергетски заштићеном купцу коју је донела Влада Републике Србије.

2. Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.
Захтев за остваривање права се подноси на прописаном обрасцу у писарници Центра за социјални рад. О захтеву се одлучује решењем у општем управном поступку на основу утврђеног чињеничног стања. Уколико је странка незадовољна донетим решењем, жалбу може да изјави Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

3. Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.
Пензионери право на додатак за помоћ и негу другог лица остварују преко Фонда ПИО на Житном тргу.

4. Како покренути поступак развода брака?

Развод брака се покреће тужбом у Основном суду.

5. Деца рођена у ванбрачним заједницама – зашто се за поверавање детета мора покретати поступак у суду?

Вршење родитељског права – поверавање деце, је поступак који се покреће у Основном суду. Од 01.07.2005. закон изједначава правни статус деце рођене у ванбрачним заједницама са децом рођеном у брачним заједницама.

6. Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

7. Који је поступак за усвајање деце?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за усвојитеље након чега се улази у национални регистар усвојитеља.
Усвајање деце је поступак који се води у центру за социјални рад.

8. Шта је потребно за смештај у дому ?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

9. Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.

10. Како поступити када је у породици болесно лице које одбија лечење?

Одређивање мере обавезног лечења је у надлежности суда. Покретач поступка могу бити блиски чланови породице. Ако се утврди да је потребно покренути поступак преиспитивања пословне способности укључује се центар за социјални рад.

11. Где се лече лица зависна од коцкања?

Коцка је порок модерног доба, нема јединственог упутства за поступање. Најчешће се користе услуге разнородних саветовалишта и терапеута.

12. Коме се обратити за информацију о лицима која би склопила уговор о доживотном издржавању?

Уговори о доживотном издржавању  су приватна ствар сваког грађанина.

13. Да ли се у Центру за социјални рад може добити информација за посредовање/упознавање у циљу склапања брака?

ЦСР не врши посредовање за склапање емотивних и брачних веза.

14. Коме се обратити за донације (за децу и за одрасле)?

Обратити нам се путем броја телефона 021/210-1401.