Прихватилиште са прихватном станицом за децу и омладину „Сигурна кућа“

Прихватилиште са прихватном станицом „СИГУРНА КУЋА“

Прихватилиште са прихватном станицом „СИГУРНА КУЋА“ збрињава децу и младе угрожене породичним и животним приликама. Њихов боравак је ограничен и привремен, до разрешења кризне ситуације или проналаска трајнијег облика заштите за дете.

Корисници услуга „Сигурне куће“ су: деца жртве насиља, напуштена, занемарена и злостављана деца, деца приморана на рад која живе на улици као и малолетна лица која траже азил и/или су жртве трговине људима.

Мисија „Сигурне куће“ је акутно збрињавање деце и младих, прекид насиља које трпе у породици, пружање подршке и сарадња са другим институцијама а све у циљу да се детету омогући живот који пружа оптималне услове за несметан раст и развој.
Сигурна кућа може да прихвати 30-оро деце узраста 0-18 година.

Контакт телефон: 021/ 452-497

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA