О нама

Центар обавља делатност, односно послове којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање њихових потреба утврђених законом у области социјалне заштите, породично-правне заштите и других делатности у складу са законом.

Први контакт са центром се остварује обраћањем Пријемној канцеларији. Можете нам се обратити:

 • телефоном –  021/ 210-14-03;
 • факсом – 021/6615-662;
 •  мејлом –  prijemnakancelarija@csrns.org.rs;
 • путем поште – Змај Огњена Вука 13
 • или личним доласком.

Обраћање може остати анонимно – по жељи лица које се обраћа.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УТВРЂУЈЕ И РЕГУЛИШЕ:

ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ:

 •  Јeднократна новчана помоћ,
 •  Новчана социјална помоћ,
 •  Додатак за помоћ и негу другог лица,
 • Увећани додатак за помоћ и негу другог лица,
 •  Право на посебну новчану накнаду – за родитеље који брину о детету које је корисник права на увећани додатак за туђу негу и помоћ.

ЗАШТИТУ ПРАВА И ИНТЕРЕСА:

 • 1. ДЕЦЕ И МЛАДИХ:
  • Из средина где је нарушен њихов раст и развој,
  • Од занемаривања и злостављања,
  • У поступцима пред судом и правосудним системом,
  • Рад са децом са поремећајем у понашању,
 • 2. ОДРАСЛИХ И ОСТАРЕЛИХ ЛИЦА:
  • У стању потребе за подршком и збрињавањем,
  • У ситуацијама породичног насиља,
  • У поступцима пред судом ,

НЕПОСРЕДНУ ПОМОЋ И ЗБРИЊАВАЊЕ :

 • Услуге помоћи у кући,
 • Коришћење Дневног боравка,
 • Смештај у друге породице,
 • Смештај у домове,
 • Смештај у  Сигурну дечију кућу,
 • Смештај у Сигурну женску кућу.

КАО И ПОМОЋ ПРИ РЕГУЛИСАЊУ И ОСТВАРИВАЊУ ОСТАЛИХ ПРАВА…

ПРАВО НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ( за рођење првог, другог, трећег и четвртог детета ),

РАД СА ПОРОДИЦАМА БУДУЋИХ ХРАНИТЕЉА И УСВОЈИТЕЉА,