Прихватилиште за децу „Сигурна дечија кућа“

Прихватилиште за децу  „СИГУРНА ДЕЧИЈА КУЋА“

Прихватилиште за децу „СИГУРНА ДЕЧИЈА КУЋА“ збрињава децу и младе угрожене породичним и животним приликама. Њихов боравак је ограничен и привремен, до разрешења кризне ситуације или проналаска трајнијег облика заштите за дете.

Корисници услуга „Сигурне дечије куће“ су: деца жртве насиља, напуштена, занемарена и злостављана деца, деца без адекватног родитељског старања, деца приморана на рад која живе на улици као и малолетна лица која су жртве трговине људима.

Мисија „Сигурне дечије куће“ је акутно збрињавање деце, прекид насиља које трпе у породици, пружање подршке и сарадња са другим институцијама а све у циљу да се детету омогући живот који пружа оптималне услове за несметан раст и развој.
Сигурна кућа може да прихвати 18 деце узраста од 4 до18 година.

Контакт телефон: 021/ 452-497

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA