Служба за економско-техничке послове

Служба за економско – техничке послове има 27 запослених, који су организовани тако да извршавају послове у девет објеката на шест локација.

Послови које реализује служба су:
• логистичка подршка стручним тимовима у реализацији послова из области социјалне заштите ,
• техничко одржавање објеката,
• противпожарна и хигијенско – техничка заштита,
• набавка и складиштење робе,
• обезбеђење објеката
• одржавање хигијене у објектима

Запослени су распоређени на следећим радним местима:
• Руководилац техничке службе
• Набављач
• Референт за противпожарну заштиту
• Телефониста – портир
• Возач
• Вешерка
• Спремачица
• Радник обезбеђења
• Кувар
• Магационер
• Радник на одржавању – домар

Добар пример логистичке подршке радника техничке службе стручним радницима је податак да у току календарске године, возилима којима центар располаже, пређу око 160.000 км реализујући послове стручног рада .
Свих 365 дана у години служба организује извршавање послова из своје делатности.