Обрасци и спискови документације потребни за регулисање и покретање права и услуга

 1. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ЗА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ОБРАЗАЦ РД-М
 2. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЛОВНОЈ СПОСОБНОСТИ
 3. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊЕ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗДРЖАВАНИХ ЛИЦА
 4. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О МЕРАМА ЗАШТИТЕ
 5. ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА
 6. ЗАХТЕВ ЗА OСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА УВЕЋАНИ ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА
 7. ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПОМОЋ У КУЋИ
 8. ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПОСЕБНУ НОВЧАНУ НАКНАДУ
 9. ЗAХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ДНЕВНИ БОРАВАК
 10. ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ
 11. СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ
 12. СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ
 13. СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И ОСТАРЕЛИХ ЛИЦА У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
 14. СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ТРАЖЕЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ДЕЦЕ
 15. СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБРАДУ ПОДОБНОСТИ ЗА ХРАНИТЕЉЕ И УСВОЈИТЕЉЕ
 16. СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И ОСТАРЕЛИХ ЛИЦА У ДНЕВНИ БОРАВАК
 17. ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ „МАЛЕ КУЋНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ“
 18. ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА УСЛУГУ ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ
 19. ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА УСЛУГУ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕТЕТА
 20. ЗАХТЕВ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ