Дневни боравак за децу и младе из породица у ризику

Дневни боравак за децу и младе из породица у ризику у оквиру Центра за социјални рад Града Новог Сада је основан 2003. године.
Корисници услуга Дневног боравка су деца старости од 7 до 18 година.

Дневни боравак функционише према принципу добровољности, а рад са децом прати школске смене (преподне и послеподне). Поред овога, са децом Дневног боравка организујемо камповања, излете у природу, посете култуно-уметничким манифестацијама, летовања итд.

Услуге Дневног боравка

• Васпитно – образовни и корективни рад
• Помоћ у савладавању школског градива
• Корективно – педагошки рад
• Ресоцијализација деце и омладине
• Помоћ у организовању слободног времена
• Саветодавно – терапијски рад
• Праћење здравствено – хигијенског статуса
• Здравствена заштита
• Културно – забавне активности
• Исхрана
• Рекреативне активности
• Сарадња са родитељима
• Сарадња са институцијама ( школе , ЦСР , МУП … )

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA