Одељење центра у Беочину

 

Општина Беочин се налази на обронцима Фрушке Горе, према последњем попису становништва (2011. године ) има 15.630 грађана, а услед наведеног и близине Града Новог Сада у општини је, ради пружања услуга из области социјалне и породичноправне заштите, 1992. године на основу одлуке тадашњег Министарства за рад, борачка и социјална питања формирано Одељење Центра за социјални рад Града Новог Сада. Делатност Одељења Беочин је истоветна делатности матичног Центра у Новом Саду и заснива се првенствено на републичким законским и подзаконским актима, као и актима локалне заједнице, односно општине Беочин, за чију територију је ово одељење и основано. Све даље информације о услугама које ово Одељење пружа, начину вођења поступака, неопходној документацији која се доставља овом Одељењу ради одлучивања о правима из делатности ове установе, грађани општине Беочин могу добити путем телефона, као и у Пријемној канцеларији Одељења Беочин.

Контакт:

адреса: Омладинска 54

Пријемна канцеларија: 210-1417;

Служба за заштиту – деце и младих и одраслих и старих: 210-1414;

Материјална давања: 210-1415;

Руководилац одељења: 210-1416

е-маил: beocin.pcsr@minrzs.gov.rs