Услуге социјалне заштите за општину Сремски Карловци

Сремски Карловци заузимају површину од 51 км². На овој територији се налази град без приградских насеља. Број становника Општине Сремски Карловци, према Попису из 2011. године, износи 8.750. На пословима стручног рада у Одељењу у Сремским Карловцима ангажован je 1 стручни радник (социјални радник). Социјални радник ради на социјалној заштити одраслих и старих лица. Радно време је организовано на начин да три дана ради у Новом Саду, а два у Сремским Карловцима.. Сву осталу социјалну и породично-правну заштиту као и пратеће послове раде стручни и остали радници Центра у Новом Саду.