Учешће на 3. сајму социјалних услуга

У  Београду 02. новембра, у хотелу Crowne Plaza одржан је 3. сајам социјалних услуга. Сајам је обухватао пленарна предавања и део представљања услуга социјалне заштите на штандовима. На почетку, присутним представницима центара за социјални рад и пружалаца услуга обратиле су се секретарка Секретаријата за социјалну заштиту Града Београда Наташа Станисављевић и директорка Коморе социјалне заштите Србијанка Ђорђевић. Након њихових уводних излагања и изражавања подршке оваквим видовима стручних манифестација, између осталих, пленарна предавања одржали су представници Градског центра за социјални рад у Београду на тему: „Поступање Градског центра за социјални рад у Београду у обезбеђивању подршке и заштите малолетне деце миграната/избеглица без пратње“; представници Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад на тему реализованих активности и промоције Стратешког плана за период 2016 – 2018. година; и други.

У  сајамском делу представило се 12 пружалаца услуга социјалне заштите: Покрајински завод за социјалну заштиту, Геронтолошки центар из Крагујевца, Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ из Јабуке, и други. Међу њима, представљено је 5 услуга социјалне заштите које се реализују под окриљем Центра за социјални рад Града Новог Сада: Дневни боравак деце и младих из породица у ризику, Свратиште за децу улице, Привремено становање деце и омладине без родитељског старања – Становање уз подршку, Прихватилиште за децу „Сигурна дечија кућа“ и Прихватилиште за жене и децу угрожене породичним насиљем „Сигурна женска кућа“.

Учесници су понели позитивне утиске са Сајма социјалних услуга и изразили наду да ће се и следеће године одржати овакав вид представљања услуга социјалне заштите потенцијалним корисницима, као и стручна размена знања и искустава.

sajam-2

 

sajam-soc-usluga