Третман починилаца насиља

У Центру за социјални рад Града Новог Сада 14.11.2014. у 11.00 часова биће представљени резултати примене програма групног третмана починилаца насиља у партнерском односу.
Програм је реализован уз подршку Програма за развој Уједињених нација, УНДП, у оквиру пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији“ Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.