Развој ургентног хранитељства

25.11.2014. у просторијама Центра за социјални рад Града Новог Сада одржана је трибина „Промоција смерница за развој ургентног хранитељства“.
Организатор трибине је био Новосадски центар за социјални рад. Смернице су представиле Весна Шилић и Весна Аничић представницима центара за социјални рад из Јужнобачког округа. Учешће на трибини имали су саветници за социјалну заштиту из Покрајинскиг завода за социјалну заштиту Маја Думнић и Татијана Грнчарски које су представиле пројекат “Развој ургентног хранитељства и припрема система социјалне заштите за оснивање и почетак рада центара за породични смештај и усвојење у АП Војводини“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA