Захтев за медије, захтев за приступ информацији од јавног значаја и заштита података о личности

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА МЕДИЈЕ 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Центар за социјални рад Града Новог Сада је у складу са чл.56 Закона о заштити података о личности („Сл.гласник РС“ бр.87/18) именовао лице за заштиту података о личности – Контакт тел. 021/210-1363

Обавештавамо вас да по Закону о социјалној заштити и Породичном закону водимо следеће евиденције:

  • регистар корисника
  • картотека пријаве пребивалишта (на адресу Центра)
  • евиденција издржаваних лица
  • евиденција лица према којима је извршено насиље у породици
  • евиденција лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици
  • евиденција о хранитељима и храњеницима
  • евиденција о штићеницима (лица под старатељством)
  • евиденција о усвојеницима

Према Правилнику о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад, чл.14. „Службени гласник Републике Србије, бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011-др.правилник и 1/2012-др.правилник, 51/19 и 12/2020) све информације о личним и породичним приликама корисника које запослени у центру сазнају јесу поверљиве информације, стога је изношење података везано за заштиту конкретног лица у јавности супротно закону.

У складу са кривичним закоником Републике Србије „Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016“ кажњиво је неовлашћено прислушкивање и снимање (члан 143 КЗ-а), неовлашћено фотографисање (члан 144 КЗ-а), неовлашћено објављивање и приказивање туђег списа, портрета и снимака (члан 145 КЗ-а), неовлашћено прикупљање личних података (члан 146 КЗ-а), изношење личних и породичних прилика (члан 172 КЗ-а).