Размена података из службених евиденција

У циљу ефикасности размене података из службених евиденција обавештавамо вас да по Закону о социјалној заштити и Породичном закону водимо следеће евиденције:

  • регистар корисника
  • картотека пријаве пребивалишта (на адресу Центра)
  • евиденција издржаваних лица
  • евиденција лица према којима је извршено насиље у породици
  • евиденција лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици
  • евиденција о хранитељима и храњеницима
  • евиденција о штићеницима (лица под старатељством)
  • евиденција о усвојеницима