ЗАЈЕДНО У ИНКЛУЗИЈИ – ЗА ДОБРОБИТ ПРАВА ДЕТЕТА

Од октобра 2019. године у Новом Саду је покренут  пројекат који се бави инклузивним предшколским васпитањем и образовањем.

Носилац пројекта је Град Нови Сад – Градска управа за социјалну и дечију заштиту а партнери су:

  • Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад,
  • Центар за социјални рад града Новог Сада,
  • Центар за производњу знања и вештина,
  • ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика,
  • Дом здравља Нови Сад

Пројекат се одвија у оквиру ширег пројекта Министарство просвете, науке и технолошког развоја „ЕЦЕЦ – Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ који се финансира средствима Међународне банке за обнову и развој  – Светска банка.

Трајање пројекта: октобар 2019 – октобар 2022. године.

Циљ пројекта је да се унапреди координирана активност актера у локалној заједници за подршку инклузивном предшколском васпитању и образовању у Новом Саду као и боља информисаност родитеља деце која нису обухваћена предшколским васпитањем и образовањем са акцентом на децу ромске националности о могућностима уписа и предностима боравка деце у предшколској установи, као и о начинима остваривања права из домена социјалне заштите.

Повећан обухват деце која нису обухваћена предшколским васпитањем и образовањем са акцентом на децу ромске националности узраста од 3 до 5,5 година. У оквиру пројекта у априлу, мају и јуну одржане су Едукативнe радионицe за родитеље:

  • „Дечије потребе и положај детета у породици“
  • „Родитељство се учи: награђивање детета“
  • „Моћ родитеља и однос родитељ дете“