„ЗАЈЕДНО У ИНКЛУЗИЈИ-ЗА ДОБРОБИТ ДЕЦЕ НОВОГ САДА“

Град Нови сад од октобра 2019. године спроводи пројекат „ЗАЈЕДНО У ИНКЛУЗИЈИ-за добробит деце Новог Сада“. Партнери на пројекту су ПУ  „Радосно детињство“, Центар за производњу знања и вештина, Центар за социјални рад, Дом здравља „Нови Сад“ и ШОСО „Милан Петровић“. Општи циљ пројекта је унапредити координирану активност актера у локалној заједници за подршку инклузивном предшколском васпитању и образовању у Новом Саду а директни корисници су деца предшколског узраста која нису обухваћена предшколским васпитањем и образовањем са акцентом на децу ромске националности, и њихови родитељи.

Током рада на терену породице се заједно са децом оснажују и припремају за укључивање у предшколски васпитно образовни систем. Центар за социјални рад реализује радионице за родитеље  a теме ових радионица односе се на родитељске вештине које су важне за подршку развоју деце и значаја партнерског родитељства.  Поред тога, родитељи добијају и   правну консултативну подршку у остваривању права у области социјалне заштите и образовања.