„ЗАЈЕДНО У ИНКЛУЗИЈИ – за добробит деце Новог Сада“

Током октобра, новембра и децембра 2021.године у оквиру пројекта  „ЗАЈЕДНО У ИНКЛУЗИЈИ – за добробит деце Новог Сада“, чији је носилац Град Нови Сад – Градска управа за социјалну и дечију заштиту а један од партнера и Центар за социјални рад Града Новог Сада, одржане су едукативне радионице за родитеље на теме:

  1. Дечије потребе и положај детета у породици
  2. Брак и брачни стилови
  3. Породични циклуси, обрасци и границе

Пројекат се одвија у оквиру ширег пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја „ЕЦЕЦ – Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ који се финансира средствима Међународне банке за обнову и развој  – Светска банка.

Трајање пројекта: октобар 2019 – октобар 2022. године.

Циљ пројекта је да се унапреди координирана активност актера у локалној заједници за подршку инклузивном предшколском васпитању и образовању у Новом Саду као и боља информисаност родитеља деце која нису обухваћена предшколским васпитањем и образовањем са акцентом на децу ромске националности о могућностима уписа и предностима боравка деце у предшколској установи, као и о начинима остваривања права из домена социјалне заштите.