Унапређењe социјалне заштите града Новог Сада у 2022. години

Током прошле године у оквиру програма “Унапређења социјалне заштите града Новог Сада у 2022. години” Центар за социјални рад града Новог Сада је уз помоћ Градске управе за социјалну и дечију заштиту пружао сервис подршке деци и младима са психолошким и психијатријским тешкоћама  и њиховим породицама. Циљ сервиса је да пружи недовољно доступне услуге и активности у локалној заједници деци и младима са психолошким и психијатријским тешкоћама која су на смештају у алтернативној бризи (у Прихватилишту за децу и младе “Сигурна дечија кућа” и хранитељским породицама), корисницима услуга дневног боравка и Свратишта за децу и младе како би се унапредио њихов соционални и емоционални развој.

Услуге које су пружане у оквиру овог програма су :

  • психијатријске консултација на терену (у кући детета/у хранитељској породици/прихватилишту)
  • саветодавне/или психотерапијске подршке на терену у облику индивидуалног рада са дететом и одраслом особом која о њему брине (старатељем, хранитељем, васпитачем)
  • дефектолошки третмани
  • клуб за децу и родитеље (хранитеље, васпитаче) у којем се пружају психоедукативни облици помоћи, психолошке и креативне радионице и друге активности активности спрам потреба деце
  • рекреативне активности и излети

Реализатори услуга су стручни радници Центра за социјални рад града Новог Сада и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад (психолози, педагози, дефектолози и социјални радници) као и психијатар са одељења за дечију и адолесцентну психијатрију Клиничког центра Војводине.

Програм се показао посебно корисним у пружању услуга психијатријских консултација у оквиру места боравка детета будући да се на тај начин превенира излагања детета додатном стресу који се може догодити приликом одласка на преглед а и самим тим допроноси већу и квалитетнију приступност психијатријским третманима.