Учешће представнице „Сигурне женске куће“ на трибини Адвокатске коморе Војводине

Адвокатска комора Војводине у оквиру кампање „16 дана активизма против насиља над женама“ организовала је трибину под називом „Мере заштите од насиља у породици – међународни стандарди и судска пракса“ на којој су говориле суткиња Апелационог суда у Новом Саду Оливера Пејак Прокеш и психолошкиња, руководитељка Сигурне женске куће др Нада Падејски Шекеровић. Трибину је модерирала адвокаткиња Дејана Спасојевић Иванчић.

У просторијама Адвокатске коморе Војводине трибини је присуствовало око тридесет слушалаца, већином адвоката који су чланови коморе. Др Нада Падејски Шекеровић представила је присутнима рад Сигурне женске куће као пружаоца услуга социјалне заштите, говорила о психолошком злостављању као специфичном облику насиља у породици, о потреби жртава насиља за правном помоћи и заступањем, као и о тешкоћама са којима се жене и деца, најчешће жртве насиља у породици, суочавају. Суткиња Оливера Пејак Прокеш излагала је о законском оквиру којим се регулише поступање у случајевима насиља у породици, о међународној пракси у овој области и о важности разумевања ситуација у којима се жртве насиља налазе током учешћа у судским поступцима.