Учешће представнице „Сигурне женске куће“ на „Форуму за веће укључивање младих у кампању 16 дана активизма против насиља над женама“

Руководитељка „Сигурне женске куће“ др Нада Падејски Шекеровић у оквиру активности током кампање „16 дана активизма против насиља над женама“ учествовала је на трибини организованој са циљем већег укључивања младих у кампању. Трибину, односно „Форум за веће укључивање младих у кампању 16 дана активизма против насиља над женама“ реализовала је организација младих „Институт за омладинске политике“ у оквиру пројекта „Млада и безбедна 5“, који је подржала Управа за спорт и омладину Града Новог Сада. Пројекат се реализује као део програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022 године, за 2021. годину. Поред представнице Сигурне женске куће, на трибини је говорила и Ивана Зелић, координаторка СОС службе организације „Из круга …. Војводина“. Говорнице су излагале о феномену родно заснованог насиља, о карактеристикама насиља у партерским везама код младих и о начинима пријаве и помоћи жртвама након доживљеног насиља. Било је присутно око тридесет младих који су веома активно постављали питања и учествовали на трибини.