Учешће на округлом столу „Место и улога сигурних кућа – прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља у систему социјалне заштите“

Представници Центра за социјални рад учествовали су на округлом столу под називом „Место и улога сигурних кућа – прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља у систему социјалне заштите“, који се, у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту, одржао 15. априла 2019. године у просторијама Скупштине града Панчева. Скупу су, поред представница Покрајинског завода, учествовали и представници сигурних женских кућа и центара за социјални рад из Новог Сада, Сремске Митровице, Зрењанина и Панчева.

Руководитељка Сигурне женске куће из Новог Сада др Нада Падејски Шекеровић одржала је излагање на тему „Место и улога сигурних женских кућа у систему социјалне заштите, данас“ и заједно је са колегиницама из Центра за социјални рад Града Новог Сада Далиборком Биљетином, руководитељком Службе за управно-правне послове и Јеленом Јововић, психолошкињом из Интерног тима за заштиту од насиља у породици, активно учествовала у дискусији. Учесници су разменили искуства о функционисању сигурних кућа у њиховим градовима, анализирали процес заштите жртава насиља у породици и поставили бројна питања о поступку лиценцирања.