Учешће на конференцији мреже „Живот без насиља“

Покрајински заштитник грађана – омбудсман, као координатор мреже „Живот без насиља“, организовао је конференцију под називом „Подршка жртвама родно заснованог насиља – унапређење свеобухватне заштите“. 

Мрежа „Живот без насиља“ окупља институције које се баве насиљем у породици и Покрајински заштитник грађана сваке године позива све чланице мреже са циљем едукације, подстицања унапређивања рада институција и размене искуства.

На овогодишњој конференцији говорило се о унапређењу нормативног и стратешког оквира у области родне равноправности и спречавања родно заснованог насиља и насиља у породици. Затим се, у оквиру панел група, разговарало о специфичним облицима насиља према женама, односно на конкретне теме o: насиљу над старијим женама, насиљу над вишеструко дискриминисаним женама, медијском извештавању о родно заснованом насиљу, сексуалном насиљу над девојчицама и женама, као и о раду са починиоцима насиља.

Представница Центра за социјални рад, психолошкиња др Нада Падејски Шекеровић говорила је у оквиру Панела 4 – Рад са починиоцима насиља са замеником тужиоца у Вишем јавном тужилаштву Слободаном Јосимовићем и са Предрагом Кузмановићем, психологом из Казнено-поправног завода Сремска Митровица истакавши значај рада са починиоцима насиља у циљу унапређења заштите жртава родно заснованог насиља.