Учешће Центра за социјални рад на консултативном састанку “Како унапредити услуге подршке за жене са инвалидитетом изложене насиљу“

На консултативном састанку „Како унапредити услуге подршке за жене са инвалидитетом изложене насиљу“ који је одржан 13. новембра 2018. године у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада говориле су представнице правосуђа, социјалне заштите, здравства и цивилног сектора о томе колико су институције и услуге у систему заштите од насиља у породици приступачне и доступне за жене са инвалидитетом. Консултативни састанак су суорганизовале партнерске организације …Из круга – Војводина и Аутономни женски центар.

Ивана Зелић из организације Из круга… Војводина представила је резултате истраживања о доступности институција и услуга женама са инвалидитетом изложеним насиљу. Оливера Пејак Прокеш, судија Апелационог суда у Новом Саду је истакла два важна права у чијем остваривању се често уочава институционална дискриминација особа са инвалидитетом – пословна способност и родитељско право. Др Нада Падејски Шекеровић је представила рад Сигурне женске куће Центра за социјални рад Града Новог Сада и истакла сарадњу Центра за социјални рад Града Новог Сада и Друштва тумача и преводилаца за знаковни језик Нови Сад којом је омогућуно да тумач за знаковни језик буде доступан свим корисницима са оштећењем слуха. Представница Дома здравља Нови Сад, Мирјана Николић, говорила је о физичкој приступачности објеката, али и о сензибилисаности лекара специјалиста који са дужном пажњом приступају раду са особама са инвалидитетом.

Информисаност жена са инвалидитетом, али и сензибилизација професионалаца кључни су предуслови за унапређење заштите жена са инвалидитетом од насиља у породици, закључак је скупа.