Третман починилаца насиља

У Центру за социјални рад Града Новог Сада 14.11.2014. представљени су резултати групног третмана починилаца насиља у партнерском односу. Третман је реализован у оквиру пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији“, а уз подршку Програма за развој Уједињених нација, УНДП.
У презентацији су активно учествовале представнице УНДП-а, Весна Јарић, која је истакла важност реализације ове услуге у заштити жена од насиља у породици, и њену високу успешност у спречавању рецидива насилног понашања; представнице Основног јавног тужилаштава, Мирјана Пековић, први заменик Основног јавног тужиоца и Владана Тодорић, заменик Основног јавног тужиоца у Новом Саду, које су истакле значај успешне сарадње између ОЈТ-а и ЦСР Града Новог Сада у реализацији ове услуге; директор ЦСР Града Новог Сада, Ненад Драшковић, који је, уз истицање значаја реализације услуге третмана починилаца насиља, истакао могуће правце одрживости ове услуге у наредном периоду. Др Славица Адамовић Здравковић и др Нада Падејски Шекеровић, реализаторке групног третмана починилаца насиља, представиле су резултате шестомесечног третмана.
Презентацији је присуствовало око 50 стручњака/иња, представника/ца институција и НВО, чланица Оперативне мреже за заштиту жена и деце од насиља у породици „ЗОРА“ (Полицијске управе Нови Сад, Основног, Прекршајног и Апелационог суда у Новом Саду, ОЈТ-а, НВО „СОС Женски центар“, НВО „…ИЗ КРУГА-ВОЈВОДИНА“, Дома здравља Нови Сад и др.), водитељи случаја, супервизори и руководиоци из служби ЦСР Града Новог Сада, супервизори третмана из Београда, представнице ЦСР Суботице, где се такође реализује групни третман починилаца насиља, као и представници локалних медија (РТВ Војводине, Канл 9, Радио 021 и др.).