Тренинг за чланове Интерсекторског тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања

Дана 16.12.2014.год. у Хотелу „Путник“ (Илије Огњановића 24) у времену од 10.00 до 17.00 часова ће се одржати тренинг за чланове Интерсекторског тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања.
Организатор је Центар за права детета а тема тренинга је „Заштита деце и младих са сметњама у развоју од злостављања и занемаривања“.