Стручни скуп Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана “Деца и медији”

26.04.2018. у Новом Саду, у организацији Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана, организован је Стручни скуп под називом „ Деца и медији“ усмерен на унапређење заштите дечијих права у овој области. Скренута је пажња на одговорност медија  у пласирању садржаја о деци обзиром да се у претходном периоду као проблем издвојило сензационалистичко извештавање о догађајима у којима су деца жртве или осумњичени за чињење кривичних дела и прекршаја.  Такође се дебатовало о недостатаку едукативних садржаја  и приказивање садржаја штетних по развој деце, обзиром да медијско окружење представља значајан чинилац у општем образовању и васпитавању деце.

На скупу су учествовали представници:  Уницефа, Правосудне академије, Универзитета, судова, тужилаштва, РТ Војводине, Института за социолошка и криминолошка истраживања, Регулаторно тело за електронске медије, лист Политика, Институт за ментално здравље, ПУ Н.Сад и Центар за социјални рад.