„Сигурна женска кућа“ обележила 15 година рада

Конференцијом „Прекини тишину“ обележено је 15 година рада и постојања Сигурне женске куће Центра за социјални рад. На конференцији, одржаној у Скупштини Града Новог Сада, у присуству стручњака из области социјалне заштите, представника полиције, тужилаштва, суда, дома здравља, покрајинског и градског омбудсмана, покрајине и града, презентоване су активности и резултати Сигурне женске куће од оснивања.

Сигурна женска кућа почела је са радом 15. децембра 2006. године као пројектна активност Градске управе за социјалну и дечију заштиту, као пројектна активност Центра за социјални рад.  У протеклих 15 година Град Нови Сад у континуитету финансира и подржава рад Сигурне женске куће.

Председница Скупштине Града Јелена Маринковић Радомировић, у обраћању пристунима, истакла је да је рад на подизању свести шире јавности о неком проблему увек дуг и мукотрпан посао, али је он, „захваљујући свима онима који су на томе радили, како у оквиру професионалних и стручних тимова, тако и у оквиру бројних организација цивилног друштва, постао део наше свакодневице и једини прави пут ка општем напретку нашег друштва“.

Иако само постојање Сигурне женске куће подразумева и постојање озбиљног проблема у друштву, који је присутан у читавом свету, треба рећи да се степен развоја једног друштва мери и по томе на који начин се оно, кроз стратешка и институционална решења, бори за пуно остваривање права свих његових чланова, а пре свега оних најрањивих категорија. У нашој земљи су прва истраживања о распрострањености и карактеристикама насиља над женама спроводиле организације цивилног друштва. Добијени резултати упућивали су на закључак да друштвени ресурси у вези са заштитом од породичног насиља нису били довољно развијени, али и да су жене мало и недовољно користиле и оне механизме које су имале на располагању, обесхрабрене чињеницом да се породично насиље толерише – подсетила је председница новосадског парламента.

Она је додала да је поносна што је Нови Сад веома рано препознао значај рада на решавању ових проблема и што је у бројним областима, као што су родна равноправност, подстицање женског предузетништва, мере борбе за повећање наталитета, социјална заштита деце и омладине и друго, показао спремност да се храбро и истрајно стави на страну најугроженији друштвених група и пружи максималну могућу помоћ.

Руководитељка Сигурне женске куће др Нада Падејски Шекеровић приликом представљања резултата рада истакла је да прихватилиште годишње збрине 110 корисника, 50 жена и 60 деце. Такође, велики број жена се и телефоном обратило за помоћ у процесу доношења одлуке да из насиља изађе.

Када се сагледа протеклих 15 година, може се закључити да је дошло до значајног помака примене законодавног оквира у циљу заштите жртава насиља у породици, да је дошло до побољшања мултисекториске сарадње и примене других закона који су донети у нашој земљи, а у циљу заштите жртава.

Подручја која бисмо, у циљу подршке и заштите жртава, у наредном периоду могли развијати су социјално менторство у циљу подршке ка запошљавању и останку на тршишту рада жртава, као и потенцијални развој услуге становање уз подршку, након што жене напусте Сигурну женску кућу.

Др Нада Падејски Шекеровић се захвалила локалним, покрајинским и републичким установама и институцијама, као и донаторима са којима Сигурна женска кућа сарађује, истичући да на локалном нивоу ова установа има снажну подршку градоначелника Новог Сада Милоша Вучевића.

О значају мултисекторске сарадње у заштити жртава насиља говорили су руководитељка Групе за сузбијање малолетничке делинквенције и насиља у породици ПУ у Новом Саду Далиборка Војводић Томовић и заменик тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду Слободан Јосимовић.