САСТАНАК МУЛТИСЕКТОРСКОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ У УЛИЧНОЈ СИТУАЦИЈИ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОУПОТРЕБЕ

Дана 28. 08. 2019. године у просторијама Центра за социјални рад Града Новог Сада одржан је састанак мултисекторског тима за заштиту деце у уличној ситуацији од злостављања, занемаривања и злоупотребе. Састанку су присуствовали  представници Града Новог Сада, Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, Вишег јавног тужилаштва, Прекршајног суда у Новом Саду, Полицијске управе у Новом Саду, Дома здравља „Нови Сад“, Центра за социјални рад Града Новог Сада и ЕХО. У првом делу састанка изнета је кратка анализа досадашњег мултисекторског поступања у случајевима заштите „деце у уличној ситуацији“, а након тога развила се дискусија о могућим решењима за унапређење рада институција у заштити деце у уличној ситауцији од занемаривања, злостављања и злоупотребе.