Састанак Мреже „ЗОРА“

Састанак Мреже за заштиту жена и деце од насиља у породици „ЗОРА“ одржан је 05. фебруара 2019. године у просторијама Центра за социјални рад. Састанку су присуствовали представници институција које су у саставу Мреже, као и представници релевантних актера који се баве овим проблемом и сарађују са Центром за социјални рад, представници Полицијске управе у Новом Саду, Основног јавног тужилаштва, Вишег јавног тужилаштва, Основног суда, Апелационог суда, Средње медицинске школе „7. април“, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност, НВО „Из круга Војводина“, НВО „СОС женски центар“, Покрајинског завода за социјалу заштиту, Прекршајног суда, Клинике за психијатрију Клиничког центра Војводине. Такође, састанку су присуствовали члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци Тихомир Николић, помоћница градоначелника за социјална питања Љиљана Коковић, начелница Градске управе за социјалну и дечију заштиту Вера Гркавац и координаторка пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији II“ који заједнички спроводе Програм за развој Уједињених нација (UNDP) и Влада Републике Србије. Састанак су водиле запослене Центра за социјални рад Милица Џино Петковић, Бојана Самарџија и. Нада Падејски Шекеровић. Током састанка тридесет стручњака који се баве насиљем у породици анализирали су следеће теме: Процена безбедносних ризика за жене, жртве насиља које имају малолетну децу; Третман починилаца насиља – део интегрисаног одговора на насиље над женама; Поступање институција у случају насиља у породици када су починилац или жртва лица са психијатријским сметњама. Након отварања тема уследила је дискусија чији закључци указују да је проблематика заштите од насиља у породици вишеструко комплексна и да захтева континуирано састајање, комуникацију и сарадњу чланова Мреже „ЗОРА“.