Сарадња институција и НВО у заштити жена и деце од насиља у породици

У оквиру састанка Оперативне мреже за заштиту жена и деце од насиља у породици – ЗОРА који је одржан у просторијама Центра за социјални рад у Новом Саду у четвртак 30. октобра 2014. у период од 12.00 до 14.00 сати, организација …ИЗ КРУГА – ВОЈВОДИНА организовала је радни састанак.
Представница организације …ИЗ КРУГА – ВОЈВОДИНА, Ивана Николић, говорила је о сарадњи институција и невладиних организација кроз примену Конвенције Савета Европе против насиља над женама и насиља у породици. Ивана Николић је представила основне одредбе Конвенције са посебним акцентом на чланове који се односе на рад невладиних организација и СОС телефона и представила кампању Потписујем и њене досадашње резултате. Она је посебно истакла да се према Одлуци о социјалној заштити Града Новог Сада, СОС телефони не финансирају као услуге социјалне заштите, већ организације које пружају ове услуге могу да остваре средства из буџета Града путем јавног конкурса за дотације невладиним организацијама. Исто тако, у Одлуци о социјалној заштити програми подршке женама које преживљавају насиље нису експлицитно наведени као програми од интереса за град Нови Сад.
Представници Центра за социјални рад, Дома здравља, Средњошколског дома Бранково коло, Медицинске школе 7.апри, Бироа за пружање правне помоћи, Предшколске установе Радосно детињство, СОС Женског центра, Основног, Прекршајног и Апелационог суда и Основног јавног тужилаштва су се сагласили да су услуге СОС телефона женама које доживљавају насиље које пружају женске невладине организације важна карика у ланцу услуга у граду Новом Саду за жене у ситуацији насиља. Истакли су да је важно да Град Нови Сад обезбеди средства за ове услуге и да ће мрежа ЗОРА бити подршка женским невладиним организацијама у преговорима са локалном самоуправом и подржаваће сваку иницијативу која је у складу са Конвенцијом.
На крају радног састанка, сви присутни представници институција и организација чланова мреже ЗОРА су својим потписом дали допринос кампањи Потписујем и пуној примени Конвенције Савета Европе против насиља над женама и насиља у породици.