Регионална конференција: Рад са починиоцима насиља

У Београду је 12. и 13.12.2014. године одржана регионална конференција: Рад са починиоцима насиља: примери добрих пракси на којој су поред стручњака из Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе, центара за социјални рад из Крагујевца и Ниша, УГ Кризног центра за мушкарце из Београда, учествовали и представници Центра за социјални рад Града Новог Сада и Основног јавног тужилаштва у Новом Саду. Др Славица Адамовић Здравковић представила је пример добре праксе рада са починиоцима у Новом Саду са темом: Евалуација ефеката третмана починилаца насиља у партнерском односу.