Радни састанак са колегама из Дечјег села „Др Милорад Павловић“

Дана 20. 02. 2018. године одржан је састанак директора и стручних радника Установе за децу и омладину – Дечје село „Др Милорад Павловић“ и Центра за социјални рад Града Новог Сада ради унапређења сарадње и изналажења нових решења за рад са децом и младима који испољавају проблеме у понашању и имају потребу за смештајем у установу социјалне заштите.