Радна група за израду Локалног акционог плана за спречавање и борбу против насиља над женама и насиља у породици почела са радом

Одлуком градоначелника формирана је Радна група за израду Локалног акционог плана за спречавање и борбу против насиља над женама и насиља у породици Града Новог Сада за период 2023-2025. година.

Групу чине представници Комисије за родну равноправност Града Новог Сада, саветница Градоначелника Града Новог Сада, Градске управе за опште послове – лице задужено за родну равноправност,  Локалног омбудсмана Града Новог Сада, Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Градске управе за здравство, Градске управе за образовање, Градске управе за привреду, Бироа за пружање правне помоћи, Националне службе за запошљавање, филијала Нови Сад, Основног јавног тужилаштва, Вишег јавног тужилаштва, Полицијске управе у Новом Саду, НВО „Из круга… Војводина“, НВО „Новосадска женска иницијатива“ и Градске управа за опште послове – Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

Радом групе председава др Нада Падејски Шекеровић, руководитељка Сигурне женске куће Центра за социјални рад Града Новог Сада.

19. септембра одржан је први састанак Групе на којој је дефинисан план и програм рада Групе чији је финални задатак израда нацрта Локалног акционог плана кроз консултативни процес. Радна група је дефинисала предстојеће активности у циљу израде овог веома значајног стратешког документа на локалном нивоу.