ПРОЈЕКАТ “БУДИ ДЕТЕ, НЕ НАСИЛНИК”

Градска управа за социјалну и дечију заштиту је и ове године, нашој установи одобрила пројекат под називом “Буди дете, не насилник“.

Основни циљеви пројекта јесу:

  1. Примарна превенција проблематичног понашања код деце
  2. Подршка родитељима у процесу васпитања и усмеравања деце
  3. Рад на изграђивању платформе за евентуално будуће континуирано заједничко деловање на сузбијању појаве малолетничке делинквенције.

Проблем делинквенције међу кривично неодговорном децом (до 14 година старости) у последњих неколико година у сталном је порасту. То су деца која немају адекватно родитељско старање, склона ситњи, бежању од куће, беспосличарењу. Тиме је вероватност рецидива чињења кривичних дела већа. Пројектне активности осмишљене су са идејом да се са кривично неодговорном децом саветодавно и радионичарски ради, са циљем повећања личне одговорности у понашању и увиђању неадекватних образаца понашања. Оваквим, директним радом са децом која показују проблеме у понашању на раном узрасту развоја, утицај на смањење делинквенције је директнији и учинковитији.  Са друге стране, родитељи деце са проблемима у понашању, имају потребу за додатном подршком у погледу подизања васпитних капацитета и адекватног васпитног утицаја на децу. Управо овакав вид подршке се родитељима пружа (индивидуалним и/или групним радом) током шест месеци, колико и траје пројекат.