Уверење за родитељски додатак

Центар за социјални рад издаје Уверење да се мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења,  а у складу са Законом о финансијској подршци породици са децом.

Уверење се издаје ради доказивања наведених чињеница код надлежне градске управе у поступку остваривања права на родитељски додатак мајке.

Захтев за издавање Уверења и списак потребне документације –  ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ЗА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ОБРАЗАЦ РД-М.