Потписан Меморандум о сарадњи са Факултетом за правне и пословне студије „Др. Лазар Вркатић“

Мирјана Францешко, декан Факултета за правне и пословне студије „Др.Лазар Вркатић“ и директор ЦСР Добрила Чачија су дана 13.02.2018.године потписале Меморандум о сарадњи, који подразумева успостављање пословне сарадње у смислу стицања радних искустава и вештина студената у оквиру Установе ЦСР, као и активности едукативног карактера, коју би пружали стручњаци Факултета за правне и пословне студије. Ова врста сарадње доприноси успостављању веза науке и праксе.