Посета директора „УНИЦЕФ“-а

У Центру за социјални рад Града Новог Сада 10.12.2014. ће се одржати састанак Интерсекторског тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Повод за састанак је посета директора „УНИЦЕФ“-а. Време почетка састанка је 12.30 часова.