Почела реализација пројекта ,,Радна активација за смањење сиромаштва корисника социјалних помоћи“

Почео је са реализацијом пројекат „Радна активација за смањење сиромаштва корисника социјалних помоћи“  Пројекат финансира Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада. Пројекат се спроводи на Железничкој станици у Новом Саду, а подразумева одржавања хигијене простора на наведеној локацији. Радна активација трајаће до краја 2018.године, у оквиру које ће бити ангажовано 27 лица.