Организована обука у области превенције насиља

Комора социјалне заштите уз подршку Центра за социјални рад Нови Сад, 19 и 20 августа 2021 године организовала је акредитовану обуку „Примена концепта безбедносне културе у систему социјалне заштите“. Аутор и реализатор обуке Александар Прица из Асоцијације ДУГА, са стручним радницама и радницима система социјалне заштите, радио је на повећању њихових стручних компетенци из области превенције насиља кроз примену концепта безбедносне културе. Едукацији су оба дана присуствовале и Директорке коморе социјалне заштите и Центра за социјални рад Нови Сад.