Oкругли сто „Заштита злостављане деце од секундарне виктимизације“

Дана 16. 09. 2021. године, Центар за социјани рад Града Новог Сада организовао је округли сто под називом „Заштита злостављане деце од секундарне виктимизације“. Активно учешће на округлом столу имали су  представници Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, Полицијске управе у Новом Саду, Клинике за гинекологију и акушерство, Иститута за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Дома здравља „Нови Сад“ и Центра за социјални рад Града Новог Сада. Сагледане су могућности институција за унапређење координације и мултисекторског планирања како би се број контаката детета са професионалцима у процесу откривања и испитивања злостављања свео на најмању могућу меру.