Округли сто „САВЕТОВАЛИШТА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ – СТАНДАРДИЗАЦИЈА УСЛУГЕ САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКОГ РАДА“

Саветовалиште за брак и породицу Центра за социјални рад Града Новог Сада, у сарадњи са Покрајинским заводом за социјалну заштиту, је релизовало Округли сто „САВЕТОВАЛИШТА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ – СТАНДАРДИЗАЦИЈА УСЛУГЕ САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКОГ РАДА“, 29.новембра 2018. године у Центру за социјални рад Града Новог Сада.

Округли сто је окупио стручњаке многих саветовалишта за брак и породицу са територије Републике Србије,  као и стручњаке Покрајинског и Републичког завода за социјалну заштиту и Удружења стручних радника социјалне заштите Републике Србије, који су својим активним учешћем допринели сагледавању актуелног стања, и иницирању будућих корака који могу бити од значаја за уједначавање рада саветовалишта и, могуће, подизање квалитета саветодавно-терапијских услуга кроз дефинисање минималних стандарда саветодавно-терапијског рада. На Округлом столу је формирана радна група која ће радити на  изради нацрта стандарда Саветовалишта у социјалној заштити.