Обавештење за јавност

Република Србија
АП Војводина Центар за социјални рад Града Новог Сада Нови Сад, Змај Огњена Вука 13
Tel: 021/210-1400
e-mail: novisad.csr@minrzs.gov.rs
Датум: 14.06.2022. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Поводом емисије која је емитована дана 12.06.2022. године на телевизији са националном фреквенцијом, обавештавамо јавност да је у емисији на крајње малициозан, сензационалистички начин представљен рад Центра за социјални рад Града Новог Сада, као и појединих именом и презименом наведених радника.

У циљу истинитог извештавања, сматрамо да је улога медија злоупотребљена, са крајњим циљем постизања сензације и гледаности.

Посебно забрињава чињеница да је на тему сексуалног злостављања и заштите деце изношено неаргументовано доношење закључака, без укључивања компетентних особа.

Сматрамо да је улога медија да објективно и тачно извештава, а да су оваквим наступима озбиљно нарушени принципи заштите права и интереса детета, као и обавезе заштите података о личности.

Овакво извештавање медија није у складу са заштитом интереса деце и да са друге стране представља модел по коме се врши притисак на рад органа државне управе, збуњује јавност и изазива ефекат урушавања система вредности породично правне заштите.Пасус

У поступцима породично правне заштите орган старатељства се придржава свих законских и подзаконских прописа, као и правила струке и у свом раду се првенствено руководи најбољим интересом детета.

Центар за социјални рад Града Новог Сада у циљу заштите корисника је дужан да сачува поверљивост података о њему, те стога нисмо у могућности да дајемо детаљне податке који се тичу конкретног  детета.

Међутим, напомињемо да је комплетан поступак сумње на сексуално злостављање вођен од стране специјализованог тима, који чине стручњаци који поседују лиценцу и посебна стручна знања, као и дугогодишње радно искуство са децом жртвама сексуалног злостављања, као и  поступака из области породично правне заштите.Промени