Novogodišnja novčana pomoć

Gradsko veće Grada Novog Sada donelo je rešenje da se dodeli novčana pomoć u iznosu 5.000,00 dinara:

  • korisnicima prava na novčanu socijalnu pomoć koji imaju važeće rešenje u novembru 2020. godine
  • penzionerima čija penzija ne prelazi iznos od 15.113,01 dinara na teritoriji Grada Novog Sada
  • roditeljima dece sa intelektualnim ili fizičkim invaliditetom na teritoriji Grada Novog Sada, a koja pohađaju osnovne škole u Novom Sadu i Školu za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika