НИЈЕ ДОШЛО ДО СМАЊЕЊА ИЗНОСА ИСПЛАТЕ ЗА УВЕЋАНИ ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!!!

(СА ЗВАНИЧНОГ САЈТА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА)

НИЈЕ ДОШЛО ДО СМАЊЕЊА ИЗНОСА ИСПЛАТЕ ЗА УВЕЋАНИ ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА

У току је исплата додатка за помоћ и негу другог лица, као и увећаног додатка за помоћ и негу другог лица. 

Указујемо да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања исплаћује разлику до увећаног додатка за помоћ и негу другог лица за кориснике који право на додатак за помоћ и негу другог лица остварују преко Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Узимајући то у обзир, укупан износ који у себи садржи и додатак за помоћ и негу другог лица и разлику до увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, не може да буде већи од 38.852,00 динара.

Уколико је дошло до повећања додатка за помоћ и негу другог лица преко Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, разлика до увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, коју то лице такође остварује, а исплаћује га Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, биће сразмерно мањи, јер укупан износ не може да буде већи од 38.852,00 динара.

Указујемо да се износ увећаног додатка за помоћ и негу другог лица усклађује два пута годишње, односно у априлу и октобру, те да од октобра 2023. године ово новчано давање износи 38.852,00 динара. 

Још једном истичемо да се приликом повећања пензије, повећава и износ додатка за помоћ и негу другог лица коју исплаћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, а самим тим се износ разлике до увећаног додатка за помоћ и негу другог лица смањује, јер укупан износ увећаног додатка за помоћ и негу другог лица остаје непромењен.