Национална конференција „Превенција склапања малолетничких бракова и породичног насиља међу припадницима ромске популације на територији Аутономне Покрајине Војводине“

Екуменска хуманитарна организација у партнерству са Центром за социјални рад Града Новог Сада 14.10.2021. године организовала је конференцију на наведену тему, с обзиром на присутан проблем малолетничких бракова и друге проблеме које они подразумевају, пре свега изложеност деце насиљу. На конференцији су присуствовали представници институција и организација: Маја Миљковић, директорица Покрајинског завода за социјалну заштиту; Ненад Драшковић, в.д. заменик начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада; Јелена Зорић, директорица Центра за социјални рад Града Новог Сада; Љиљана Михајловић, директорица Kанцеларије за инклузију Рома и Анна Бртка Валент, директорица Екуменске хуманитарне организације. Учесници на конференцији били су бројни запослени из Центра за социјални рад Града Новог Сада, ЦСР Бачка Паланка, ЦСР Суботица и представници других институција и организација социјалне заштите са територије АП Војводине.

Kонференција је организована кроз три панел предавања. У оквиру трећег панела на тему „Породично насиље – од тишине до трауме“ говорила је др Нада Падејски Шекеровић, руководитељка Прихватилишта за жене и децу угрожене породичним насиљем „Сигурна женска кућа“ у Новом Саду у циљу приказа искустава у раду са жртвама насиља у породици.