Кампања „16 дана активизма против насиља над женама“: Учешће на конференцији у организацији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана

Представнице Центра за социјални рад Града Новог Сада узеле су активно учешће на годишњој конференцији мреже „Живот без насиља“  у организацији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана под називом „Заједно против насиља – напредак, препреке и изазови“. Конференција је одржана 2. децембра 2019. године у великој сали Скупштине Града Новог Сада и окупила је велики број професионалаца који се у различитим секторима баве превенцијом, сузбијањем и заштитом од насиља у породици. Др Нада Падејски Шекеровић, руководитељка Прихватилишта за жене и децу угрожене породичним насиљем „Сигурна женска кућа“ у уводном делу излагала је на тему „Значај програма за рад са починиоцима насиља у породици у процесу заштите жртава“. Истакнут је значај рада са починиоцима насиља у интегрисаном приступу проблему заштите жртава насиља у породици и досадашња искуства Центра за социјални рад на овом пољу. Бојана Самарџија, руководитељка Интерног тима за заштиту од насиља у породици била је уводничарка у групном раду учесника на тему рада Група за координацију и сарадњу. Учесници конференције истакли су значај континуиране едукације стручњака и важност мултисекторске сарадње у домену заштите жртава насиља у породици.