Град Нови Сад социјално одговорна заједница – перспективе развоја

Покрајински завод за социјалну заштиту и Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада организовали су конференцију „Град Нови Сад социјално одговорна заједница – перспективе развоја“ која je одржана 10. децембра 2021. године у Великој сали Скупштине града Новог Сада.

Циљ конференције „Град Нови Сад социјално одговорна заједница – перспективе развоја“ био је представљање резултата мониторинга и евалуације програма и услуга које реализују установе и удружења грађана у области социјалне заштите, који је реализовао Покрајински завод за социјалну заштиту током 2021. године.

Кроз програме мониторинга и евалуације сагледан је рад пружалаца услуга и удружења грађана, степен и квалитет реализације програмских активности, идентификовани су изазови и примери добре праксе, одрживост програма, перспективе даљег развоја и формулисане препоруке за унапређење квалитета услуга и програма у области социјалне заштите.

Испред услуге Свратиште за децу и младе Града Новог Сада учествовао је координатор услуге, Никола Јовановиц, који је презентовао услугу Свратишта за децу и младе Града Новог Сада.