Фестивал права и социјалне заштите 2023

Центар за социјални рад Града Новог Сада присуствовао  је дводневној националној  конференцији  „ФЕСТИВАЛ ПРАВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 2023“ (Оствареност људских права корисника права и услуга социјалне и породичноправне заштите) Лесковац, 23-24.02.2023.године у организацији Аргумента, удружења правника Социјалне заштите и Коморе социјалне заштите.

Тема ове конференције  била је заштита људских права, кроз размену мишљења, искуства и информација о функционисању система социјалне заштите у Србији, актуелним проблемима као и начинима да се они превазиђу, а да се заштита корисника услуга центара за социјални рад унапреди и учини ефикаснијом.